staff.gif
 
     
noguchi.gif

野口利明
Toshiaki Noguchi

fukumoto.gif

福本城二
Joji Fukumoto

yuzawa.gif

湯澤章二
Shoji Yuzawa

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

env.gif env.gif env.gif
     

柴原悦生
Etsuo Shibahara

古賀雄太
Yuta Koga

土井香奈
Kana Doi

AUDIO DESIGNER

SIM ENGINEER

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

env.gif env.gif env.gif
     
tamiya.gif

田宮康次
Koji Tamiya

渡邉武生

Takeo Watanabe

浅見圭祐
Keisuke Asami

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER

AUDIO DESIGNER
SIM ENGINEER
AUDIO TECHNICIAN
env.gif env.gif env.gif
     

川上和真

Kazuma Kawakami

稲見芽威
Mei Inami
 

 

AUDIO TECHNICIAN AUDIO TECHNICIAN  
env.gif env.gif  
     

今井 晶

Akira Imai

佐藤裕太

Yuta Sato

 

 

AUDIO TECHNICIAN AUDIO TECHNICIAN  
env.gif env.gif  
     

 

ホーム |更新情報 |レンタル価格表 |フィールドニュース
業界リンク |会社概要 |楽屋 |サポート実績


arte